Pragnących pogłębić swoją wiedzę

ZACHĘCAMY DO KORZYSTANIA
Z BIBLIOTEKI MUZEALNEJ

Biblioteka Naukowa Muzeum Lubuskiego wraz z Archiwum Zakładowym z wydzielonym magazynem zbiorów bibliotecznych

Biblioteka Naukowa Muzeum Lubuskiego posiada w swoich zbiorach ponad 20 tys. woluminów. Są to przede wszystkim pozycje, w zakresie których muzeum się specjalizuje.

Biblioteka prowadzi wymianę wydawnictw z innymi bibliotekami muzeów i innych instytucji w całej Polsce. W ten sposób otrzymujemy wydawnictwa i katalogi dotyczące interesujących nas dziedzin, a i nasze wydawnictwa trafiają do osób zainteresowanych. Na potrzeby pracowników Muzeum wypożyczamy również książki z innych bibliotek.

Nasza biblioteka służy przede wszystkim pracownikom naukowym Muzeum i pod tym kątem jest gromadzony księgozbiór. Każdy zainteresowany może skorzystać ze zbiorów za pośrednictwem czytelni.

Zapraszamy w dni powszednie w godz. 8-14,
w Zespole Willowo-Ogrodowym (oficyna) przy ul. Warszawskiej 35.

Z radością przyjmujemy dary w postaci książek, czasopism, katalogów – od osób, które chcą, by ich księgozbiór trafił w dobre ręce i był wykorzystany do badań naukowych i podczas przygotowywania wystaw. Wszystkim Darczyńcom zawsze dziękujemy!

Książki oraz czasopisma z zakresu: archeologii, etnografii, historii, sztuki, numizmatyki.
Wydawnictwa ogólne: słowniki, leksykony, bibliografie, mapy oraz przeróżne katalogi z wystaw z Polski, a także z wystaw z muzeów zagranicznych.
Zbiór regionalików, czyli książek poświęconych miastu Gorzów (dawniej Landsberg) oraz okolicznym miejscowościom z terenu województwa lubuskiego.
Magazyn starodruków, czyli ksiąg wydanych między XV a XVIII wiekiem – m.in. różne wydania Biblii w tłumaczeniu Marcina Lutra.

NASZE WYBRANE WYDAWNICTWA

Image module

Lech Dominik, „Waldemara Kućki spacer po Gorzowie (lata 60. i 70.)”, tom II

Drugi tom albumu „Waldemara Kućki spacer po Gorzowie”. Książka prezentuje kolejne 355 zdjęć wykonanych przez fotoreportera, artystę fotografika i działacza społecznego – Waldemara Kućkę. Fotografie uporządkowano tematycznie w rozdziałach: „Miasto”, „Nowe budownictwo:, „Przemysł”, „Stilon”, „Zebrania, pochody”, „Solidarność”. Ukazują one wizerunki miejsc znanych mieszkańcom i ukochanych przez wielu gorzowian, ważnych również z punktu widzenia historii miasta.

Image module

Lech Dominik, „Waldemara Kućki spacer po Gorzowie (lata 60. i 70.)”, tom I

Trzecie wydanie pierwszego tomu bestsellerowego albumu „Waldemara Kućki spacer po Gorzowie”. Książka prezentuje 340 zdjęć wykonanych przez fotoreportera, artystę fotografika i działacza społecznego – Waldemara Kućkę. Fotografie uporządkowano tematycznie w rozdziałach: „Sceny rodzajowe”, „Arsenał”, „Rzeka Warta”, „Jan Korcz”, „Miasto”, „Tramwaje”. Stanowią one swobodną podróż po mieście, miejscach znanych gorzowianom, najczęściej uczęszczanych przez artystę, dziś ważnych z punktu widzenia historii miasta. W 2018 roku publikację uhonorowano Nagrodą Rektora UAM w Poznaniu za najlepszą książkę popularnonaukową, przyznawaną w ramach konkursu Lubuski Wawrzyn Naukowy.

Image module

Małgorzata Pytlak „Późnośredniowieczny warsztat garncarski ze Smolnicy. Rekonstrukcja procesu wytwarzania naczyń”

Jak wyglądał późnośredniowieczny warsztat garncarski na terenach Nowej Marchii i Pomorza Zachodniego? Jakimi narzędziami posługiwali się ówcześni garncarze? W jaki sposób wytwarzane były naczynia o dnach kulistych?
W publikacji podjęto próbę odpowiedzi na powyższe pytania, przyjmując za podstawę wyniki analizy zbioru naczyń (ponad 5000 ułamków) pozyskanych z późnośredniowiecznego warsztatu garncarskiego, podczas badań archeologicznych w Smolnicy.

Publikacja współfinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, w ramach programu Ochrona zabytków archeologicznych.
Książka dostępna bezpłatnie w bibliotece Muzeum. W przypadku wysyłki prosimy o kontakt: biblioteka@muzeumlubuskie.pl

Image module

„Custodia. Rocznik Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim”

„Rocznik jest zbiorem informacji i artykułów związanych z naszą działalnością statutową i naukowymi obszarami zainteresowań. Zamysłem tego wydawnictwa jest prezentacja muzealników i ich pracy oraz informacji o zabytkach znajdujących się w naszych zbiorach. W roczniku znajdą też Państwo kalendarium najważniejszych wydarzeń, zrealizowanych w minionym roku przedsięwzięć i projektów.” (fragment wstępu dyrektor Ewy Pawlak).

Do nabycia w Zespole Willowo-Ogrodowym przy ul. Warszawskiej 35 w cenie 25 zł.

Image module

„Malarstwo i rysunek Janiny Jasińskiej-Luterek ze zbiorów Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim”

Katalog towarzyszący wystawie czasowej „Malarstwo i rysunek Janiny Jasińskiej-Luterek”, której wernisaż odbył się 1 marca 2019 roku w Spichlerzu przy ul. Fabrycznej 1-3.

Image module

Janusz Michalski, „Secesyjne rzemiosło artystyczne w kolekcji Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim”

Katalog jest pierwszym naukowym opracowaniem dokumentującym secesyjne rzemiosło artystyczne około 1900 roku, zgromadzone po wojnie w naszej instytucji. Szczegółowo przedstawia zróżnicowany zbiór wyrobów secesyjnych wykonanych głównie z metalu (cyna, srebro, miedź), ceramiki i witrażu, a także meble, zegary i inne przedmioty. Omówiono w nim ponadto firmy działające w tym okresie, związane z prezentowanymi obiektami.

Image module

„Od Muzeum Ziemi Lubuskiej do Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta – 70 lat działalności Muzeum w Gorzowie Wielkopolskim (1945-2015)”

Wydawnictwo pod redakcją Moniki Kowalskiej i Wojciecha Popka prezentuje historię Muzeum w Gorzowie i sylwetki muzealników, historyków, pasjonatów, osób związanych z instytucją na tle rozwoju administracji gorzowskiej. Stanowi kompendium wiedzy na temat cennych zbiorów, kolekcji, wystaw, osób i wieloletniej działalności Muzeum i pełni funkcję edukacyjną.

Image module

Dr Tadeusz Szczurek, „Późnośredniowieczne skarby monet z pogranicza Królestwa Polskiego, Śląska i Brandenburgii”

Książka ma charakter ściśle naukowy, w sposób wyczerpujący przedstawia materiał źródłowy, odnoszący się zarówno do numizmatyki, jak i do historii pieniądza, wzbogacony obszernym materiałem ilustracyjnym (fotografie monet, mapy wykresy, diagramy). Zawiera monografie sześciu skarbów, ukrytych w okresie od około 1390 do około 1521 roku, które przedstawiają wszystkie rodzaje monet znajdujących się w obiegu i deponowanych w późnym średniowieczu na ziemiach nad dolną Wartą i Notecią oraz na Środkowym Nadodrzu.

Zespół pracowników naukowych

MUZEUM TWORZĄ LUDZIE I ICH PASJE

Zespół pracowników Muzeum Lubuskiego liczy 48 osób, w tym 12 pracowników naukowych. Historycy sztuki, historycy, fotograficy, filolodzy, edukatorzy, archeolodzy, konserwatorzy zabytków i etnografowie łączą opracowywanie i udostępnianie zbiorów z działalnością naukową. Jej efektem są nie tylko wystawy stałe i czasowe organizowane w Muzeum Lubuskim i w innych ośrodkach, lecz także wystąpienia oraz liczne publikacje. Pracownicy merytoryczni biorą udział w specjalistycznych sesjach naukowych w kraju i za granicą, a także przygotowują wykłady i referaty przeznaczone dla szerszej publiczności. Są autorami książek, licznych artykułów zarówno specjalistycznych, jak i popularnonaukowych. Publikowane w katalogach wystaw treści dotyczące eksponatów są wynikiem ich wnikliwych badań prowadzonych nad zbiorami.

Agnieszka Dębska

adiunkt, p.o. kierownika filii Zespół Willowo-Ogrodowy
Zabytkoznawca – muzealnik, absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, studia podyplomowe z zakresu prawa administracyjnego na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Miejski Konserwator Zabytków w Gorzowie Wielkopolskim w latach 2014-2018. Zajmuje się Historią Regionu do 1945 roku. Jest autorką i współautorką publikacji poświęconych krajobrazowi kulturowemu, problematyce ochrony zabytków regionu oraz miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

e-mail: a.debska@muzeumlubuskie.pl
tel.: 95 732 28 43 wewn. 24
tel. kom. 517 373 967

Lech Dominik

kustosz, kierownik filii Spichlerz
Artysta fotografik, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Zajmuje się fotografią w obszarze sztuki, wystawiennictwem, typografią, edytorstwem i edukacją. Realizuje wystawy i wydawnictwa dotyczące sztuki i fotografii artystycznej i historycznej, jest biegłym sądowym w dziedzinie sztuki – realizacja obrazu filmowego, fotografii, reklamy wizualnej.

e-mail: l.dominik@muzeumlubuskie.pl
tel.: 95 732 28 43 wewn. 26
tel. kom. 661 837 520

dr Mirosław Pecuch

kustosz dyplomowany, p.o. kierownika filii Zagroda Młyńska w Bogdańcu
Etnograf, absolwent Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor i współautor wystaw muzealnych oraz licznych artykułów naukowych. Prowadzi działalność edukacyjną. Wspólnie ze Związkiem Ukraińców w Polsce realizuje Ogólnopolskie Konkursy Pisanek im. Michała Kowalskiego. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi

e-mail: m.pecuch@muzeumlubuskie.pl
tel.: 95 751 00 07
tel. kom. 728 866 095

dr Małgorzata Pytlak

kustosz dyplomowany, kierownik filii Muzeum Grodu w Santoku
Archeolog. Specjalizuje się w kulturze materialnej późnego średniowiecza, w szczególności zgłębiając zagadnienia garncarstwa oraz liturgii pogrzebu na terenach ówczesnej Nowej Marchii. Prowadzi nadzory i badania wykopaliskowe. Jest autorką i realizatorką cyklu edukacyjnego dla uczniów szkół gminy Santok „Popularyzacja archeologii i historii regionu”.

e-mail: m.pytlak@muzeumlubuskie.pl
tel.: 95 732 28 43 wewn. 34

Stanisław Sinkowski

kustosz, Dział Archeologii
Archeolog. Kataloguje zabytki, opracowuje i publikuje wyniki badań archeologicznych, organizuje wystawy i odczyty. Realizuje ratownicze badania archeologiczne (nadzory i wykopaliska). Specjalizuje się w osadnictwie pradziejowym i wczesnośredniowiecznym w Dolinie Dolnej Warty, ze szczególnym uwzględnieniem okresu kultury łużyckiej.

e-mail: s.sinkowski@muzeumlubuskie.pl
tel.: 95 722 54 68 wewn. 323
tel. kom. 662 257 621

Hanna Kotas

adiunkt, zastępca kierownika filli Spichlerz
Geograf. Jest przewodnikiem i edukatorem – prowadzi warsztaty oraz lekcje dla dzieci i młodzieży, a także oprowadza zwiedzających po muzealnych zakamarkach. W kręgu jej zainteresowań jest historia, muzyka i rękodzieło.

e-mail: h.kotas@muzeumlubuskie.pl
tel.: 95 722 54 68 wewn. 339

Izabela Ignatowicz

adiunkt, Dział Archeologii
Archeolog. Zajmuje się archeologią regionu, archeologią pradziejową i średniowieczna. Prowadzi nadzory i badania wykopaliskowe, opracowuje zabytki. Specjalizuje się w okresie późnego średniowiecza, archeologii cmentarzy.

e-mail: i.ignatowicz@muzeumlubuskie.pl
tel.: 95 722 54 68 wewn. 324

Janusz Michalski

kustosz, Dział Sztuki
Historyk sztuki, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się sztuką dawną. Realizuje wystawy stałe i czasowe. Specjalizuje się w europejskim rzemiośle artystycznym z przełomu XIX i XX wieku, a ponadto pasjonuje się sztuką ikoniczną. Jest autorem i współautorem katalogów, artykułów i opracowań poświęconych rzeźbie i rzemiosłu artystycznemu.

e-mail: j.michalski@muzeumlubuskie.pl
tel.: 95 732 28 43 wewn. 29

Jan Zalewski

kustosz, Technika i Militaria
Absolwent kierunku ochrona dóbr kultury ze specjalnością muzealnictwo na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, studia podyplomowe z zakresu konserwacji zabytków metalowych. Zajmuje się dziejami techniki oraz historycznym uzbrojeniem. Specjalizuje się w historii nowożytnej techniki wojskowej oraz ewolucji systemu obronnego dawnego Gorzowa. Realizuje projekty rekonstrukcyjne, publikuje artykuły naukowe oraz prezentuje autorskie wystawy tematyczne.

e-mail: j.zalewski@muzeumlubuskie.pl
tel.: 95 722 54 68 wewn. 337

Informacje dla osób przekazujących obiekty do Muzeum

PRZYJMOWANIE DO ZBIORU – POZYSKIWANIE MUZEALIÓW

Layer
Layer
Layer
KONTAKT W SPRAWIE PRZEKAZANIA OBIEKTÓW
DO ZBIORÓW MUZEALNYCH:
Agnieszka Dębska, główny specjalista ds. ewidencji i ruchu muzealiów
Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim,
ul. Warszawska 35, 66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. 95 732 28 43

Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim
pozyskuje obiekty do zbiorów drogą zakupów, darów,
przekazów i badań własnych
(Zarządzenie nr 15/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku).

POBIERZ TREŚĆ ZARZĄDZENIA

W celu przekazania obiektów do Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

  • telefoniczny – pod numerem telefonu 957 32 28 43,
  • pocztą tradycyjną – na adres instytucji (Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Warszawska 35, 66-400 Gorzów Wielkopolski),
  • pocztą elektroniczną – na adres info@muzeumlubuskie.pl,
  • osobiście.

Jeśli kierownik działu merytorycznego, opiekun zbiorów lub główny inwentaryzator uzna, że obiekt jest interesujący z punktu widzenia Muzeum, na miejscu sporządzany jest protokół przyjęcia do rozpoznania. Sprawdzana jest wówczas legalność oraz autentyczność obiektów, ich wartość artystyczna, historyczna i naukowa, a także zgodność z profilem zbiorów Muzeum.

Główny inwentaryzator nadzoruje liczbę wpływających do rozpoznania obiektów, a następnie przedkłada dyrektorowi wniosek o zwołanie zespołu ds. muzealiów.
Zespół taki zbiera się w zależności od potrzeb, raz na kilka miesięcy. Dlatego prosimy o cierpliwość. W trakcie posiedzenia ustala się dokładną wartość obiektów oraz decyduje o tym, czy zostaną włączone do zbiorów muzealnych.

Obiekty, których nie włączono do zbiorów, są zwracane właścicielom.
Włączenie obiektów do zbiorów muzealnych lub przyjęcie w depozyt następuje na podstawie odpowiedniej umowy (kupna/aktu darowizny/depozytu) oraz protokołu przyjęcia do zbiorów, podpisanych między Muzeum a sprzedającym/przekazującym.